trang chủ tin tức xe Tư vấn ô tô Quy định mới về đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới

Quy định mới về đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới

Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ với nhiều quy định chi tiết, cụ thể.

Bộ GTVT ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Mã số đăng ký: QCVN 35:2024/BGTVT.

Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2024.

Thông tư này bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (QCVN 35:2024/BGTVT) sửa đổi, bổ sung QCVN 35:2010/BGTVT quy định chi tiết các loại đèn chiếu sáng của phương tiện, bao gồm: Đèn chiếu gần, đèn chiếu xa; Đèn độc lập; Đèn theo nhóm; Đèn "liền khối"...

Đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đạt yêu cầu khi kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu sau: Yêu cầu kết cấu; Yêu cầu đặc tính quang học; Yêu cầu về màu sắc ánh sáng; Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động.

Đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tài liệu kỹ thuật của đèn phải gồm các thông tin sau đây: Đèn dùng để chiếu gần và chiếu xa hoặc một trong hai chức năng này; Đèn được thiết kế phù hợp với luật giao bên phải hoặc luật giao bên trái hoặc cả hai luật giao thông bên phải và bên trái; Loại nguồn sáng; Công suất danh định của đèn; Điện áp danh định của đèn; Điện áp thử nghiệm hoặc dòng điện thử nghiệm;...

Về yêu cầu kỹ thuật của mẫu thử cũng được quy định cụ thể hơn, phải là đèn mới 100%, nguyên bản đúng theo thiết kế của cơ sở sản xuất, không được phép can thiệp chỉnh sửa các bộ phận của đèn bao gồm cả bóng đèn.

Ánh sáng của đèn phát ra không được là màu đỏ, bao gồm cả các loại đèn khác được lắp trên cùng thân đèn chiếu sáng phía trước. Phụ kiện kèm theo để đảm bảo đèn hoạt động ổn định, bao gồm cả đồ gá thử nghiệm đèn nếu cần thiết.

Ngoài ra, nếu là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) hoặc đèn không thể kích hoạt chức năng sáng bằng nguồn điện thông thường thì phải bao gồm bộ tạo tín hiệu và/hoặc thiết bị cung cấp và vận hành.

Như vậy, QCVN 35:2024/BGTVT với những quy định chi tiết sẽ tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn chiếu sáng phía trước cho xe cơ giới, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện triển khai áp dụng phù hợp, từ đó đảm bảo chất lượng phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

(Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/den-phia-truoc-xe-co-gioi-duoc-ap-dung-theo-quy-chuan-moi-tu-ngay-1-10-a657632.html#google_vignette)